5. Nguyễn Vương cầu viện nước Pháp Lan Tây:

(Sĩ Đoan)

5. Nguyễn Vương cầu viện nước Pháp Lan Tây: là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Lương, quân kiệt sắp diệt tới nơi
Lúc chơi vơi nhớ đến Bá Đa Lộc-
Dân tộc Pháp- giám mục Gia Tô
Đang truyền đạo ở dạo Tiêm La
Ngài thương lượng tìm ra giải pháp.
Bá Đa Lộc phúc đáp rõ ràng:
Việc dể dàng- qua Pháp Lan Tây
Xin cầu viện, sang ngay phục quốc,
Đưa hoàng tử Pháp giữ con tin.
Vương thuận tình đưa hoàng tử Cảnh
Cùng quốc ấn và tờ quốc thư
Giấy ủy quyền xem như đại diện.

Mùa trái gió chưa tiện ra khơi
Bá Đa Lộc nghỉ ngơi đợi lúc.
Việc nước cần thôi thúc Nguyễn Vương
Nương cậy nhờ Tiêm La giúp đỡ
Thêm Văn Tiếp đã ở trước đây
Lúc Sài Côn về tay Nguyễn Huệ.

Nhớ thệ xưa điêu đứng tình nhà
Nguyễn Vương giúp âu là – qua lại…
Năm giáp thìn, sai Chất Si Đa (29)
Đem thủy quân băng qua Hà Tiên
Tìm Nguyễn Vương- sang liền- tìm hiểu…
Nhận mật biểu của Châu Văn Tiếp
Kíp thăng đường hội ngộ tướng Tiêm
Về Vọng Các- bàn thêm cứu viện…
Vua Tiêm La bày biện đãi đằng
Sai hai tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương
Mang quân , thuyền lên đường tiếp ứng.

Quân Nguyễn Vương núp bóng Tiêm La
Thu Rạch Giá, Trà Ôn, Sa Đéc
Hét hò nhau giành thêm Ba Thắc.
Nhắc đượm buồn Văn Tiếp ra đi
Trận Mân Thít- thương bi quá độ!
Quân Tiêm La bộc lộ dã tâm
Gây tội ác hờn căm chất ngất…!

Thảo luận cho bài thơ: 5. Nguyễn Vương cầu viện nước Pháp Lan Tây: - Sĩ Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *