6. Nguyễn Huệ phá quân Tiêm La:

(Sĩ Đoan)

6. Nguyễn Huệ phá quân Tiêm La: là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Tướng Tây Sơn trấn miền Gia Định
Thấy tình hình phi báo Qui Nhơn…
Nhạc cử Huệ đưa binh chống giữ.
…Nhử quân Tiêm rạch Gầm, Xoài Mít
Kích một trận giết mấy nghìn người
Tắt nụ cười lũi nhanh về nước
Tước Nguyễn Vương chẳng còn manh giáp…
Tháp tùng nhau chạy ra Trấn Giang,
Đảo Thổ Châu, Cổ Cốt, Tiêm La.
Đuổi dẹp xong, Huệ ra chỉ thị:
Thành Gia Định cai trị- Văn Châu
Còn đại binh ở đâu về đấy.

Ngài Nguyễn Vương cãm thấy ưu sầu
Hối Đa Lộc bắt đầu ra khơi.
Đưa thân quyến nghỉ ngơi Vọng Các
Chờ dịp khác ngôi phục giang san.

Thảo luận cho bài thơ: 6. Nguyễn Huệ phá quân Tiêm La: - Sĩ Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *