8. LÊ THẦN TÔNG (1649-1662)-LẦN 2

(Sĩ Đoan)

8. LÊ THẦN TÔNG (1649-1662)-LẦN 2 là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Niên hiệu :
+ Khánh Đức ( 1649- 1652)
+ Thịnh Đức ( 1653- 1657)
+ Vĩnh Thọ ( 1658- 1661)
+ Vạn Khánh ( 1662)

Trịnh mưu kế bao phen thảm bại
Hại nước nhà lan cả lê dân.
Thỏa kiêu căng lợi ích riêng mình (20)
Lịnh đại quân bình nam Bố Chính.

Đánh nhau lần 5:
Nguyễn Phúc Tần toan tính hơn thua
Xua binh tướng sang sông Linh Giang
Dàn thế trận đánh bắc Bố Chính…
Tướng họ Trịnh- Phạm Tất qui hàng
Quan quân Nguyễn đánh tràn Hoành Sơn
Giáp Hữu Đức giết hơn một nửa
Tiến Hà Trung giặc chửa cản ngăn
Năng rút chạy trấn giữ An Trường (21).
Nguyễn lên đường chốt chặn Thạch Hà
Trịnh thế là đóng cửa Đại Nại.

Trịnh e ngại cho triệu tướng về (22)
Cử Trịnh Trượng tư bề thống lĩnh.

Trượng tiến binh đến huyện Kỳ Hoa-
Cửa Kỳ La- thủy binh trấn thủ…

Nguyễn Hữu Tiến cho rũ cờ đào
Sang Ling Giang đợi chào quân địch…
Trịnh Trượng nghi mù mịt kế giang (!)
Chẳng đuổi theo tọa an Lạc Xuyên
Sai ít quân giữa yên Hà Trung (23)

Nguyễn Hữu Tiến ung dung trở lại
Dồn phá trại đuổi về Châu Nhai
Trên đà thắng đánh bay Lạc Xuyên.
Binh tướng Trịnh chẳng yên ngơi nghỉ
Chạy An Tràng rên rỉ chiến chinh.

Tin thất trận bay vèo Thăng Long
Trịnh giáng Trượng xuống còn đô đốc
Sai Trịnh Tạc tức tốc lên đường
Nắm binh quyền đảm đương chiến sự
Dự chưa lâu bị gọi trở về
Giao Quang Nhiêu tư bề lĩnh quản
… Chia quân bộ đóng làng Tiếp Vũ
Còn thủy quân trấn giữ Khu Độc.

Năm bính thân, ngang dọc tung hòanh (24)
Nguyễn Hữu Tiến lợi giành Tiếp Vũ…
Nguyễn Hữu Dật đánh bật Quang Nhiêu
Quan quân Trịnh bám víu An Tràng
Nhiêu băng ngàn cáo dâng tạ tội
Xin viện binh chẳng đợi thêm lâu
Tình thế ngặt canh thâu lắm mộng…
Tráng sai con vũ lộng thần oai
Quản binh nhung trấn ngay Nghệ An (25)
Toàn đến nơi phân ban khắp ngã
Nhưng hàng ngũ cũng rã tan ngay
Bởi nhà Nguyễn binh hay tướng giỏi
Đánh nam Giới thu lợi chiến thuyền
Tràn lam Giang- văn Thiêm trốn chạy….

Tòan chịu thua nhẩn nại chờ thời.
Giữ Nghệ An ban lời giáo huấn
Đãi tướng sĩ, nới cứng lê dân…
Khắp xa gần ai ai cũng kính.

Định chưa lâu Trịnh Tráng chầu trời
Trịnh Tạc thay, sợ dời ngôi chủ
Hiềm tỵ em hội đủ đức tài
Sai Trịnh Căn ngày ngày giám sát…
Sau triệu về hạch sách vu vơ
Mượn việc tang để quờ bắt tội
Giam ngục tối bít lối trở ra
Thật tiếc thay , tài hoa mai một!

Năm đinh hơi, đột ngột xuất binh (26)
Chia ba đạo quyết bình họ Nguyễn
Mọi quyền hành đều chuyển Trịnh Căn.
Sang Lam Giang hung hăng càn quét
Đánh Nam Hoa hò hét ba quân (27)
(…) Kế bại lộ tự dưng rước nhụt
Về bên sông thúc giục ngăn ngừa.

Năm mậu tuấn, Trịnh bừa Tuần Lễ (28)
Để bảo toàn quân Nguyễn phải lui
Năm canh tí phản vùi tốc chiến (29)
Quân Trịnh thua bay biến tinh thần.
Trong tháng chín dần dần hồi tỉnh
Trịnh sai quân chiếm lĩnh Lận Sơn
Giữ thế thủ đôi bên bình diện.

Đánh nhau lần 6:
  Năm tân sửu Tạc cử đại binh (30)
  Rước vua Lê về bình phương Nam
  Đánh Phúc Lộc chẳng kham sức cản.
  Năm nhâm dần chán nản rút lui (31)
  Đến tháng chín buồn vui xen lẩn
  Vua Thần Tông vội ẩn hư vô (32)

  Thảo luận cho bài thơ: 8. LÊ THẦN TÔNG (1649-1662)-LẦN 2 - Sĩ Đoan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *