9. LÊ HUYỀN TÔNG (1663- 1672)

(Sĩ Đoan)

9. LÊ HUYỀN TÔNG (1663- 1672) là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Niên hiệu: cảnh Trị.
Thái Tử Vũ lên ngồi ngôi báu
Tức Huyền Tông niên hiệu Cảnh Trị
Chín năm trời mùi vị như nhau
Bậc đế vương sao mà yếu thế?
Để quyền thần vạch kế bày mưu
Nắm vận nước sầu u muôn thuở!!!
Ở triều Ngài mở đầu thông sứ
Cấm gia Tô truyền đạo lê dân
Mười chín tuổi ra thân thiên cổ
Ngai vàng kia thế chỗ- Gia Tông.

Thảo luận cho bài thơ: 9. LÊ HUYỀN TÔNG (1663- 1672) - Sĩ Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *