a. Đánh lấy Chiêm Thành :

(Sĩ Đoan)

a. Đánh lấy Chiêm Thành : là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Năm tân hợi tình hình đổi khác (10)
Nguyễn Hoàng vào đánh rát nước Chiêm
Thu lấy đất lập thêm Phú Yên (11)
Năm quí tỵ ngữa nghiêng nơi ấy (12)
Bởi vua Chiêm cố dấy can qua (…)
Nguyễn Phúc Tần chẳng tha tội quấy
Sai Hùng Lộc sang đấy bình Chiêm
Bà Thấm sợ dâng thư hàng phục (13)
Chúa Phúc Tần theo tục phân chia (14):
Phan Lang kia trở vào cho giữ
Ngược trở ra lập phủ Thái Bình (15)
Đặt tư dinh- Hùng Lộc- Thái thú (16).

Năm quí dậu chẳng chú lệ cống (17)
Chúa Nguyễn sai tổng binh Hữu Kính (18)
Đem tinh binh đánh úp Chiêm Thành
Bắt Bà Tranh thêm bành thần tử (19)
Đổi Thuận phủ giao cho trấn giữ (20)
Mặc theo Nam phủ dụ dân Chiêm.
Sang niên sau đổi trấn thuận thành (21).
Năm đinh sửu đặt phủ Thuận Bình (22)
Lấy Phan Lang, Phan Lý làm huyện (23)
Nước Chiêm Thành mọi chuyện xong xuôi
Biến mất hẳn buồn vui khôn tả
Ngậm ngùi thay lã chã sầu đong !!!

Thảo luận cho bài thơ: a. Đánh lấy Chiêm Thành : - Sĩ Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *