An Phận Tuổi Già

(Đoạn Trường)

An Phận Tuổi Già là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.
Sướng khổ một đời cũng hết nhanh
Cần chi mà phải hơn thua giành
Đẩy người vướng lụy gây tình hận
Xúi dạ mang sầu cạn đức thanh
Nghĩa chạy đâu rồi, nên giữ lấy
Ý còn như thế, sửa cho đành
Tao nhân tránh mặt xa đàm tiếu
Thỏa mãn tâm hồn… giận nguội tanh


Thảo luận cho bài thơ: An Phận Tuổi Già - Đoạn Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *