b. Mở đất Nam Việt và sự giao thiệp với Chân Lạp:

(Sĩ Đoan)

b. Mở đất Nam Việt và sự giao thiệp với Chân Lạp: là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Dưới Mê Kông lắm sông nhiều ngòi (24)
Đất phì nhiêu thuộc nòi Chân Lạp (25)
Năm mậu tuất vua nhập âm ty (26)
Chú- cháu tranh- chạy đi cầu Nguyễn
Chúa Hiền tuyển quan binh sang giúp (27)
Tại Mỗi Xuy đánh úp Ong Chân (28)
Giam Quảng Bình sau ban về nước.
Theo qui ước phải nộp cống triều
Nên biết điều bên vực người Nam (29)

Năm giáp dần, nội chiến Chân Lạp (30)
Nặc Ong Đài dung nạp Tiêm La (31)
Xuất binh ra đánh Nặc Ong Nộn…
Dinh Thái Khang- Nộn sang cầu cứu (32)
Chư tướng Nguyễn vội chuyển quân qua
Phá Sài Gòn còn vây Nam Vang
Nặc Ong Đài bỏ ngang thành lũy
Chạy vào rừng ngẫm nghĩ chua cay
Gởi xác thân ai hay ai tỏ?
Nặc Ong Thu hiểu rõ tình hình
Bó tay hàng- nhận nhìn sáng suốt.
Vì dòng trưởng được hưởng chức Vương (34)
Đóng Long Úc lập đường tự chủ (35)
Nặc ong Nộn thành thủ nhị Vương
Trấn Sài Gòn thường xuyên triều cống(36).

Thảo luận cho bài thơ: b. Mở đất Nam Việt và sự giao thiệp với Chân Lạp: - Sĩ Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *