Ba Tháng An Cư

(Mặc Giang)

Ba Tháng An Cư là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Kể từ Phật Đản đến Vu Lan
Ba tháng mùa mưa của mỗi năm
Thời tiết thất thường nơi Ấn Độ
Phật bèn chế pháp Chúng cư an

Kiết Hạ một thời Phật đã tuyên
Tăng Ni thất chúng đều đoàn viên
Bốn phương tám hướng đều câu hội
Đồng trụ An Cư dưới cửa thiền

Tăng Ni hòa hợp sống an lành
Khắc khắc thời thời hòa kệ kinh
Chuông mõ trầm hùng vang pháp cổ
Thiền môn tỏa thánh đức nghiêm minh

Phật Tử tại gia hưởng phước nhờ
Phát tâm tùng Hạ kết duyên sơ
Chân thành học đạo nhuần mưa pháp
Tự độ độ tha mau đến bờ

Bỉ ngạn là đâu bát nhã thuyền
Bờ nay sinh tử khổ triền miên
Bờ kia giải thoát vô sinh tử
Cửa Phật đợi chờ khách hữu duyên

Hữu duyên hữu sự hữu sinh thời
Vô phước vô duyên chìm nổi thôi
Biển khổ không đường chen lấn mãi
Thênh thang cửa Phật ít ai mời

Chúng sanh vô lượng, Pháp vô biên
Cửa Phật từ bi mở mọi miền
Hóa độ tùy duyên nhưng bất biến
Bánh xe diệu pháp chuyển tùy duyên

Ta Bà quán trọ khách trần gian
Lần lữa chi đau, kìa Đạo Vàng
Của Đấng Cha Lành chung bốn loại
Mau mau tìm đến sống bình an

An Cư Kiết Hạ mở hàng năm
Phật Đạo, trên, cầu thề nguyện hoằng
Dưới, cứu Tam Đồ ly khổ hải
Đêm thanh vời vợi ánh trăng rằm

Phật diện chơn thân bóng Phật đài
An Cư Kiết Hạ pháp môn khai
Sen Vàng thơm tỏa trên Bờ Giác
Thế thế truyền thừa chẳng đổi thay.

Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang

Thảo luận cho bài thơ: Ba Tháng An Cư - Mặc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *