Bắc hành tạp lục Bài 20

(Nguyễn Du)

Bắc hành tạp lục Bài 20 là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Thái Bình thành hạ văn xuy địch
Thái Bình thành ngoại tây phong khởi
Xuy trừu Ninh Minh nhất giang thủy
Giang thủy trừu hề giang nguyệt hàn
Thùy gia hoành địch bằng lan can
Nhị thập thất nhân cộng hồi thủ
Cố hương dĩ cách vạn trùng san
Nguyễn Du

Dịch Nghĩa
Bên ngoài thành Thái Bình, nghe tiếng sáo thổi

Ngoài thành Thái Bình gió tây thổi lên
Làm cho nước sông Ninh Minh gợn sóng
Nước sông gợn sóng, trăng sông lạnh
Có người nào tựa lan can thổi sáo
Khiến cho hai mươi bảy người trong đoàn đều quay lại nhìn
Nhưng cố hương đã cách muôn trùng núi non!

Dịch Thơ
Bên ngoài thành Thái Bình, nghe tiếng sáo thổi

Ngoài thành Thái Bình gió tây lộng,
Thổi trên sông Minh nước gợn sóng.
Nước sông gợn sóng, lạnh trăng sông,
Ai đâu thổi sáo tựa bên song?
Hai mươi bảy người đều ngoái cổ
Quê nhà đã cách núi muôn trùng!

Bản dịch: Nguyễn Thạch Giang

Thảo luận cho bài thơ: Bắc hành tạp lục Bài 20 - Nguyễn Du

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *