Bài Tâm Ca Vô Niệm

(Phan Bá Thụy Dương)

Bài Tâm Ca Vô Niệm là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


gởi Túy.

Túy-ca bè đã thả rồi
Túy-hương xưa hãy cùng trôi ngược về
VŨ HOÀNG CHƯƠNG

1 –

Kìa ai,
bên suối ôm ảo tượng
Mắt dã hoang vu bụi lốc huyễn hờ
Vũ trụ chết –
tầng âm thanh lắng đọng
Tay ơ hờ vuốt gió hát bâng quơ

Tâm niệm lặng,
lững lờ sương ốc đảo
Gánh càn khôn u ẩn tiếng mưa khơi
Tóc khô kiệt kết tinh mùi thủy thảo
Thoáng mờ xa từng lượn sóng rã rời

2 –

Mây xám tạc hình ẩn khách
Xiêm y loạn lửa Chân Như
Nguyệt tàn, cõi giam sấm động
Cung thương lạnh phím ngù ngờ

3 –

Rượu tàn canh –
rượu tàn canh ngập ngừng chân du mục
Réo gọi hồn phiêu lãng phách trầm luân
Tâm huyền niệm – ý lạc loài vô thức
Em –
em về chưa, sao dư ảnh chập chùng

Qua cổng nắng
soãi cánh mềm hải điểu
Cát lao lung
phủ ấp đá dung tình
Ai thảng thốt ướp thiền hoa mỹ diệu
Buông tiền thân,
xua tự ngã u minh

4 –

Thôi nhé em –
giếng hồng hoang cô tịch
Trót cạn nguồn lạch kín dấu thiên di
Đèo hun hút,
bạt ngàn –
đêm tận tuyệt
Rải sa mù khuất bóng nẻo từ ly

Sưởi hâm chi ngọn tình hương phấn cũ
Ta về đâu chiều đã mỏi cánh bay
Lỡ tha hóa như rừng sâu tróc lá
Loãng âm hao lả mộng gối vân đài


phan bá thụy dương


Thảo luận cho bài thơ: Bài Tâm Ca Vô Niệm - Phan Bá Thụy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *