Biệt Đổng Đài

(Cao Thích)

Biệt Đổng Đài là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Thiên lý hoàn vân bạch nhật huân
Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
Thiên hạ hà nhân bất thức quân

Dịch Nghĩa

Ngìn dặm mây vàng, ban ngày bóng nhạt
Gió bấc khởi nhạn (bay về nam), tuyết bời bời
Chớ buồn con đường phía trước không có người tri kỷ
Sao lại có người trong thiên hạ không biết đến anh
Dịch Thơ
Chia Tay Đổng Đại

Ngàn dặm mây vàng, ngày nắng nhạt
Gió mùa giục nhạn, tuyết bay quanh
Chớ buồn phía trước không tri kỷ
Thiên hạ không người quen biết anh
Bản dịch: Ngô Văn Phú

Thảo luận cho bài thơ: Biệt Đổng Đài - Cao Thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *