Bỡn Tri phủ Xuân Trường

(Trần Tế Xương)

Bỡn Tri phủ Xuân Trường là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Tri phủ Xuân Trường được mấy niên
Nhờ trời hạt ấy cũng bình yên,
Chữ “thôi” chữ “cứu” không phê đến,
Ông chỉ quen phê một chữ tiền

Thảo luận cho bài thơ: Bỡn Tri phủ Xuân Trường - Trần Tế Xương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *