Bồ Đề độc chiếu

(Mặc Giang)

Bồ Đề độc chiếu là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Trong đầm mới có hoa sen
Ngoài đầm đi kiếm khung thềm hoang vu
Vén lên một áng mây mù
Trăng trong sáng tỏa thiên thu đây rồi
Trược ô phiền não đầy vơi
Bồ Đề nẩy lộc đâm chồi trổ bông
Nương sắc, hiển lộ tánh không
Nương vô, diệu hữu tương đồng khác chi
Không cần chữ nghĩa cao kỳ
Sai ly biệt dặm một đi muôn ngàn
Không cần nhung lụa giàu sang
Nâu sồng áo vải thanh bần tương chao
Hoa mai nhất dạ đêm nào
Lại thêm trước ngõ cây đào còn nguyên
Từ trong biển khổ não phiền
Bồ đề tọa hạ châu viên chơn thường
Trong đầm Sen ngát mùi hương
Ngoài đầm trét phấn phơi sương nắng chiều
Trong đầm Sen tỏa nguyên siêu
Ngoài đầm bào ảnh bọt phiêu bụi mờ
Chắp tay hai tiếng Nam Mô
Càn khôn kinh ngạc hư vô rợn hồn
Bồ Đề Vô Thọ ửng son
Ngàn năm độc chiếu vẫn còn thiên thu.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang

Thảo luận cho bài thơ: Bồ Đề độc chiếu - Mặc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *