Bọn đồ dốt

(Hồ xuân Hương)

Bọn đồ dốt là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Dắt díu nhau lên đến cửa chiền,
Cũng đòi học nói, nói không nên.
Ai về nhắn bảo phường lòi tói,
Muốn sống, đem vôi quét trả đền

Thảo luận cho bài thơ: Bọn đồ dốt - Hồ xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *