Buồn phận lê dân

(Vivi)

Buồn phận lê dân là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Trang sử chứa đầy ô nhục
Núi nghiêng-Sông đục-Dân oan
Ngẩm nghĩ não đầu Non Nước
Giặc nô quì rước giặc Mao
Âm thầm hiến đất, biển trao
Xây lò xáo thịt, máu trào đỏ sông
Nuôi hận chất chồng truyền kiếp
Gây thù nối tiếp chia ly
Muôn dân đời rũ ai bi
Cùm trong chế độ, mấy nghì xót thương
Mẹ Việt đoạn trường nhân ái
Vuốt sầu thế thái phù vân
Ngậm buồn số phận lê dân
Đảo lừa cướp đoạt cả thân lẫn hồn
Dân Tộc vùi chôn độc trị
Trí gian tâm mỵ tham nô
Giang Sơn tràn ngập hoang mồ
Giặc Mao ngự trị cơ đồ Tổ Tiên !
Vivi
Norway 19.2.2009

Thảo luận cho bài thơ: Buồn phận lê dân - Vivi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *