Buồn Thi Hỏng

(Trần Tế Xương)

Buồn Thi Hỏng là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Bụng buồn còn muốn nói năng chi?
Đệ nhất buồn là cái hỏng thi.
Một việc văn chương thôi cũng nhảm
Trăm năm thân thế có ra gì !
Được gần trường ốc vùng Nam Định
Thua mãi anh em cánh Bắc Kỳ.
Rõ thực nôm hay mà chữ tốt
Tám khoa chưa khỏi phạm trường qui

Thảo luận cho bài thơ: Buồn Thi Hỏng - Trần Tế Xương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *