Cái quạt giấy – bài 1

(Hồ xuân Hương)

Cái quạt giấy – bài 1 là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa,
Duyên em dính dáng tự ngàn xưa.
Vành ra ba góc da còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?

Thảo luận cho bài thơ: Cái quạt giấy – bài 1 - Hồ xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *