Cái quạt giấy – bài 2

(Hồ xuân Hương)

Cái quạt giấy – bài 2 là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Mười bảy hay là mười tám đây?
Cho ta yêu dấu chẳng rời tay.
Mỏng dầy chừng ấy chành ba góc,
Rộng hẹp dường nào cắm một cây.
Càng nóng bao nhiêu càng muốn mát,
Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày.
Hồng hồng má phấn duyên vì cậy,
Chúa dấu vua yêu một cái này.

Thảo luận cho bài thơ: Cái quạt giấy – bài 2 - Hồ xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *