Cảm cố Trương bộc dịch chư kĩ

(Bạch Cư Dị)

Cảm cố Trương bộc dịch chư kĩ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Hoàng kim bất tích mãi nga mi
Giản đắc như hoa tam tứ chi
Ca vũ giáo thành tâm lực tận
Nhất triêu thân khứ bất tương tuỳ !
Dịch Nghĩa
Cảm nghĩ về các kỹ nữ của ông Trương bộc dịch đã mất

Không tiếc vàng,bỏ ra mua gái mày ngài,
Chọn được ba bốn cô nàng đẹp như hoa.
Dạy cho họ biết hát múa,hơi sức ông kiệt quệ,
Một sớm đem thân ra đi,chẳng cô nào theo!
Dịch Thơ

Mua gái mày xanh chẳng tiếc vàng,
Như hoa khéo chọn mấy cô nàng.
Dạy cho múa hát bao công sức,
Một sớm về âm chẳng kẻ màng!
Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Cảm cố Trương bộc dịch chư kĩ - Bạch Cư Dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *