Cầm đài

(Đổ Phủ)

Cầm đài là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Mậu Lăng đa bệnh hậu
Thượng ái Trác Văn Quân
Tửu tứ nhân gian thế
Cầm đài nhật mộ vân
Dã hoa lưu bảo yếm
Mạn thảo kiến la quần
Quy phụng cầu hoàng ý
Liêu liêu bất phục văn

Dịch Nghĩa
Sau buổi lắm bệnh ở Mậu Lăng
Càng thêm yêu Trác Văn Quân
Quán rượu trong cõi nhân gian
Cầm đài dưới bóng mây chiều
Hoa dại nằm trong chén quý
Cỏ hoang vương gấu quần là
Ý phượng cầu hoàng xưa
Nay không còn được nghe lại nữa
__________

Dịch Thơ


Mậu Lăng tâm bệnh vừa tan
Càng thêm say đắm riêng nàng Văn Quân
Tửu gia trong chốn thế nhân
Cầm đài giữa ánh phù vân phiêu bồng
Chén quỳnh lưu cánh hoa đồng
Cỏ may vương gấu quần hồng phất phơ
Cầu hoàng quy phượng ngày xưa
Cung cầm trác tuyệt bây giờ còn đâu

Vi Nhất Tiếu

Thảo luận cho bài thơ: Cầm đài - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *