Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ I

(Đổ Phủ)

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ I là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Hữu khách, hữu khách tự Tử Mỹ
Bạch đầu loạn phát thuỳ quá nhĩ
Tuế thập tượng lật tuỳ thư công
Thiên hàn nhật mộ sơn cốc lý
Trung Nguyên vô thư quy bất đắc
Thủ cước đống thuân, bì nhục tử
Ô hô ! Nhất ca hề, ca dĩ ai !
Bi phong vị ngã tòng thiên lai

Dịch Nghĩa
Có người, có người tên chữ là Tử Mỹ
Đầu bạc phơ, tóc bù xù rũ xuống quá tai
Quanh năm lượm hạt dẻ, đi theo người nuôi vượn
Trời rét, buổi chiều ở trong hang núi
Trung Nguyên bặt tin, không về được
Chân tay cóng buốt, da thịt tê dại
Hỡi ôi ! Bài hát thứ nhất, tiếng hát đã xót xa
Gió buồn vì ta từ trên trời thổi xuống…

Thảo luận cho bài thơ: Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ I - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *