Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ IV

(Đổ Phủ)

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ IV là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Hữu muội, hữu muội tại Chung Ly
Lương nhân tảo một, chư như si
Trường Hoài lãng cao, giao long nộ
Thập niên bất kiến lai hà thì ?
Biên chu dục vãng, tiễn mãn nhãn
Diễu diểu Nam quốc đa tinh kỳ
Ô hô ! Tứ ca hề, tứ ca tấu
Lâm viên vị ngã đề thanh trú
Dịch Nghĩa
Có em gái, có em gái ở Chung Ly
Chồng chết sớm, các con còn thơ dại
Sông Hoài sóng lớn, thuồng luồng dữ
Mười năm chẳng thấy em về lần nào.
Muốn vượt thuyền thăm em, tên đầy trước mắt,
Cõi nam bao nhiêu cờ xí thấp thoáng.
Hỡi ôi ! Hát bài thứ tư, tiếng hát bốn phen cất lên
Vượn rừng vì ta kêu buồn giữa ban ngày.

Thảo luận cho bài thơ: Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ IV - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *