Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ V

(Đổ Phủ)

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ V là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Tứ sơn đa phong, khê thuỷ cấp
Hàn vũ táp táp, khô thụ thấp
Hoàng cao cổ thành vân bất khai
Bạch hồ khiêu lương, hòng hồ lập
Ngã sinh hà vi tại cùng cốc ?
Trung dạ khởi toạ, vạn cảm tập.
Ô hô ! Ngũ ca hề, ca chính trường
Hồn chiêu bất lai, quy cố hương
Dịch Nghĩa
Núi bốn bề lộng gió, nước suối đổ dồn dập
Mưa lạnh ào ào, cây khô ướt đẫm
Thành xưa đầy cỏ vàng, mây không tan
Chồn trắng nhảy lên cầu, chồn vàng đứng sững
Đời ta vì sao lại ở nơi hang cùng ?
Nửa đêm ngồi dậy, muôn mối cảm xúc dồn tới
Hỡi ôi ! Bài hát thứ năm, lời hát còn dài
Hồn gọi không lại, đang mải về quê cũ.

Thảo luận cho bài thơ: Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ V - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *