Cận Thí Thướng Trương Thủy Bộ

(Chu Khánh Dư)

Cận Thí Thướng Trương Thủy Bộ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Động phòng tạc dạ đình hồng chúc
Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô
Trang bãi đê thanh vấn phu tế:
“Họa mi thâm thiển , nhập thời vô?”
Dịch Nghĩa
Gần Đi Thi, Dâng Quan Thủy Bộ Họ Trương (1)

Đêm trước khi động phòng, tắt ngọn nến hồng
Đợi đến sáng lên nhà chào mẹ cha
Trang điểm xong quay lại hỏi nhỏ chồng:
“Tô lông mày thế này đậm hay nhạt ?”
(1)Tức Trương Tịch, ở daay ngụ nghĩa bóng hỏi xem văn chương có hợp thời không ?
Dịch Thơ
Gần Đi Thi, Dâng Quan Thủy Bộ Họ Trương

Đêm trước phòng hoa tắt nến hồng
Sớm mai thăm hỏi mẹ cha chồng
Điểm trang vừa dứt thì thầm hỏi:
“Đậm nhạt chàng xem có hợp không ?”
Ngô Văn Phú dịch

Thảo luận cho bài thơ: Cận Thí Thướng Trương Thủy Bộ - Chu Khánh Dư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *