Chuyên mục: Thơ ca TK XV

Thơ ca TK XV

Giang thôn xuân cảnh

5.0 01 江 村 春 景 繞 村 春 柳 綠 成 堆 一 帶 溪 流 抱 逕 迴 岸 麗 雨 晴 煙 色 薄 杜 鵑 聲 急 楝 花 開 Nhiễu thôn xuân liễu lục thành đôi Nhất đái khê lưu bão kính hồi Ngạn lệ vũ tình yên sắc bạc Đỗ quyên thanh cấp luyện hoa khai Dịch thơ: Cảnh mùa xuân ở xóm bên sông Khắp thôn rừng liễu […]

Thơ ca TK XV

Chu trung ngẫu thành

5.0 01 舟 中 偶 成 蕭 蕭 旅 鬢 傷 春 暮 耿 耿 孤 懷 怯 瘴 氛 俗 累 不 關 清 興 足 看 山 看 水 又 看 雲 Tiêu tiêu lữ mấn thương xuân mộ Cảnh cảnh cô hoài khiếp chướng phần Tục luỵ bất quan thanh hứng túc Khan sơn khan thuỷ hựu khan vân Dịch thơ: Trong thuyền Nhà xa xuân cuối người thơ thẩn, Đất khách […]