Chiêu Quân Từ

(Bạch Cư Dị)

Chiêu Quân Từ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Hán sứ khước hồi bằng ký ngữ
Hoàng kim hà nhật thục nga mi?
Quân vương nhược vấn thiếp nhan sắc
Mạc đạo bất như cung lý thì !

Dịch Thơ
Bài Hát Chiêu Quân

Sứ về xin nhắn đôi lời
Bạc vàng đổi lại mặt người bao lâu
Quân Vương hỏi thiếp thế nào ?
Thưa hương sắc thuở cung sâu vẫn còn
Võ thị Xuân Đào dịch

Thảo luận cho bài thơ: Chiêu Quân Từ - Bạch Cư Dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *