Chữ Nho

(Trần Tế Xương)

Chữ Nho là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Nào có ra gì cái chữ nho !
Ông nghè, ông Cống cũng nằm co.
Chi bằng đi học làm ông Phán
Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò !

Thảo luận cho bài thơ: Chữ Nho - Trần Tế Xương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *