Chùa Hoang

(Hàn Mặc Tử)

Chùa Hoang là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Mái sụp, tường siêu, khách ngẩn ngơ,
Hỏi thaVắng sư, bụt đã toan hồi tục;
Lạnh khói hương cây sắp thoát chùa.
Hoành cổ nhện giaBình phong rêu bám đứng chơ vợ
Tiếng chuông tế độ rầy đâu tá ?
Để khách trầm luân luống đợi chờ !

Thảo luận cho bài thơ: Chùa Hoang - Hàn Mặc Tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *