CHƯƠNG XV : NHÀ NGUYỄN TÂY SƠN

(Sĩ Đoan)

CHƯƠNG XV : NHÀ NGUYỄN TÂY SƠN là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

1- vua Quang Trung

Ông Nguyễn Huệ cơ trí như thần (1)
Thêm sức mạnh tuyệt trần hiếm thấy!
Dấy tây Sơn giúp anh nghiệp lớn…
Đóng Phú Xuân- chức Bắc Bình Vương.

Năm mậu ngọ, lên ngôi hoàng đế (2)
Thuận lòng dân – niên hiệu Quang Trung.
Đánh một trận giặc chùn ý chí
Lưu Sử xanh khó lý mưu thần!

Thảo luận cho bài thơ: CHƯƠNG XV : NHÀ NGUYỄN TÂY SƠN - Sĩ Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *