CHUYỆN THƯ TÌNH

(MINH TUẤN)

CHUYỆN THƯ TÌNH là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Thương em anh cũng muốn sang
Mong sợi tơ vàng ,óng lứa tằm dâu
Trận mưa ngâu, vừa sầu vừa thảm
Góc yêu thầm …Như hạn nóng ran
Thơ làm mấy khúc tình tang
Cậy người mang đến ,đợi tan muộn phiền…
Câu thơ viết từ điên ,vần thực
Má em hồng ,rấm rứt lắm thay
Sắc em đẹp, như ngày đào thắm
Mắt đa tình ,chớp bóng bướm bay
Thơ anh, mang tới cầm tay
Sao em không đọc,dấu ngay gầm bàn …?
Tằm qua lứa tơ mang dệt vải
Áo hoa buồn thiếu ngải tình yêu
Em ra chợ ,bán chiều sương ẩm
Chợt nhận ra ướt thấm trang thư .
Mắt buồn ,miệng thốt giá như
Đọc ngay hôm ấy …Mấy thu vẫn còn.
MINH TUẤN

Thảo luận cho bài thơ: CHUYỆN THƯ TÌNH - MINH TUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *