Con Mắt Trái Tim

(Nguyên Đỗ)

Con Mắt Trái Tim là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Con mắt trái tim có cái nhìn thấu suốt
Vào linh hồn vào nét đẹp thiêng liêng
Con mắt trái tim thấu hiểu nỗi niềm riêng
Cả lý trí cũng bó hồn chẳng hiểu

Con mắt trái tim không nhìn vào giá biểu
Vào tâm hồn vào chất lượng lương năng
Con mắt trái tim hướng về cõi vĩnh hằng
Yêu chân thật yêu đến giờ phút cuối

Con mắt trái tim biết thứ tha, nhận lỗi
Biết cúi nhìn biết sửa đổi ăn năn
Con mắt trái tim nhất định chẳng cằn nhằn
Chuyện nhỏ nhặt bỏ qua cho dễ sống

Con mắt trái tim luôn sáng ngời hy vọng
Nhìn mọi người với tất cả tin yêu
Con mắt trái tim nhất định chẳng đặt điều
Dựng ngụy tạo, bày điêu ngoa xảo trá

Thảo luận cho bài thơ: Con Mắt Trái Tim - Nguyên Đỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *