Công đức Phụ Thân

(Mặc Giang)

Công đức Phụ Thân là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Công Cha núi Thái thua xa
Trường Sơn mờ khói quan hà xanh xanh
Khi nghe công đức Sinh Thành
Hòn chồng đá tảng loanh quanh thẹn thùng
Ơn Cha một tiếng vô cùng
Vô thỉ kính cẩn vô chung nghiêng mình
Gom ngàn vạn thể trung trinh
Vẽ chưa đủ nét bóng hình của Cha
Gom ngàn vạn thể thiên hà
Cũng chưa thể sánh đậm đà Từ Nghiêm
Con đom đóm nhỏ đêm đen
Vẽ tình Phụ Tử khép thềm hư vô
Dế mèn lưu ký tàn khô
Vẽ tình Phụ Tử xô bờ rêu xanh
Mồ hoang cây cỏ ngậm vành
Đất kia thấu ruột trời xanh nhũng lòng
Ơn Cha, huyết thống tồn vong
Cội nguồn chuyển mạch nối dòng thiên thu
Ơn Cha, một tiếng Nghiêm Từ
Chất đầy vũ trụ còn dư Nghiêm Đường
Ơn Cha, hằng hữu phi thường
Băng qua bóng dáng vô thường còn nguyên
Cõi nào là cõi thiêng liêng
Gắn trên chót đỉnh hậu – tiền Ơn Cha.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang

Thảo luận cho bài thơ: Công đức Phụ Thân - Mặc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *