CŨNG NGẦN ẤY THÔI

(Linh Phương)

CŨNG NGẦN ẤY THÔI là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Bàn chân dẫm phải


gai đời


Buốt đau hết kiếp


con người trầm luân


Mai tôi


nằm dưới mộ phần


Thì thôi em nhé !


Cũng ngần ấy thôi


Lời thề


nửa thực-nửa hư


Rơi trên vạt áo


Tố Như năm nào


Nghìn xưa


cho đến nghìn sau


Dòng sông bạc mệnh


hai đầu


tôi-em


Câu Kiều


lúc nhớ-lúc quên


Tài hoa một thuở


tình thiên thu buồn


Thì thôi em nhé !


Đa mang


Chữ duyên


chữ nợ .


Cũng ngần ấy thôiLinh Phương

Thảo luận cho bài thơ: CŨNG NGẦN ẤY THÔI - Linh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *