Cung Từ

(Chu Khánh Dư)

Cung Từ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Tịch tịch hoa thì bế viện môn
Mỹ nhân tương tịch lập quỳnh hiên
Hàm tình dục thuyết cung trung sự
Anh vũ tiền đầu bất cảm ngôn
Dịch Nghĩa

Hoa nở lặng lẽ, cửa viện đóng im ỉm,
Người đẹp sánh vai nhau, đứng bên hiên ngọc
Mối tình canh cánh bên lòng, muốn kể với nhau chuyện trong cung
Thấy chim vẹt trước mắt, không dám thốt ra lời
Dịch Thơ
Cung Từ

Hoa lặng bóng, viện cài then,
Một hai người ngọc đứng bên hiên huỳnh
Nỗi riêng muốn ngỏ sự tình
Thấy con anh vũ bên mình lại thôi
Bản Dịch: Nguyễn Hữu Bổng

Thảo luận cho bài thơ: Cung Từ - Chu Khánh Dư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *