Cũng vì độ sanh

(Mặc Giang)

Cũng vì độ sanh là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Xe Tam Thừa lồng lộng
Đường Tứ Thánh thênh thang
Mang ánh đạo huy hoàng
Muôn phương đi hóa độ
Vì chúng sanh đau khổ
Vì biển đục trầm mê
Nhà xưa quên lối về
Luân hồi trong sa đọa
Vì tử sinh nghiệt ngã
Vì nghiệp báo luân hồi
Uế trược luôn đón mời
Nổi chìm ba đường dữ
Ta Bà muôn cuộc lữ
Quán trọ khách trần gian
Nên cứ mãi đi hoang
Chưa biết dừng chân lại
Phật bản hoài bản nguyện
Thị hiện pháp môn khai
Bốn lăm năm miệt mài
Lưu ba rừng giáo lý
Kinh Luật Luận tuyệt mỹ
Phật Pháp Tăng tuyệt luân
Mạng mạch đạo chơn thuờng
Mãi truyền lưu bất diệt
Chúng con nguyền tha thiết
Nguyện sống đời dấn thân
Nơi nào chúng sanh cần
Nơi đó chúng con đến
Không phân chia quốc độ
Không chủng tộc màu da
Giáo lý của Phật Đà
Dung Tam Thừa Nhị Đế
Không lậu thô vi tế
Không ranh giới nghèo giàu
Từ sắt thép chì thau
Luyện minh châu bửu bối
Thoát qua ba đường dữ
Vượt sáu nẻo khổ đau
Chỉ có Đạo nhiệm mầu
Quay đầu là bỉ ngạn
Như hoa sen thơm ngát
Vươn lên từ bùn lầy
Không ô nhiễm mảy may
Chính là Đạo giải thoát
Chờ gì, không dứt khoát
Đợi gì, cứ dây dưa
Hãy lên xe Ba Thừa
Về nhà xưa an trụ
Đừng lang thang du thủ
Đừng phiêu ký dế mèn
Dùng đuốc tuệ soi đèn
Phá tan màn tăm tối
Hỡi chúng sanh ba cõi
Hỡi vạn loại sáu đường
Đây, Ánh Đạo Pháp Vương
Tam Thừa dung Nhị Đế
Một tiếng chuông pháp cổ
Trên, thấu triệt thiên đường
Dưới, địa phủ thông thương
Còn gì nữa vương vương
Trầm mê biển khổ khôn lường
Tam đồ bát nạn nhiểu nhương phân kỳ
Ngưỡng tôn Đức Phật từ bi
Pháp thân thường trụ cũng vì độ sanh.
Tháng 10 – 2010
TNT Mặc Giang

Thảo luận cho bài thơ: Cũng vì độ sanh - Mặc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *