D.Công việc họ Nguyễn ở miền nam :

(Sĩ Đoan)

D.Công việc họ Nguyễn ở miền nam : là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Góc phương nam nửa cõi sơn hà
Nguyễn trấn giữ như là của riêng!
Sông núi thiêng ấm áp tình người
Hào khí sảng nụ cười hoa nở
Vang lâng bang rực rỡ đất trời
Truyển nối nghiệp đời đời như ý
Mọi công việc xử lý chu toàn
Chẳng ràng buộc dẫu còn họ Trịnh.

Về quan chế chẳng vịn vào ai
Tự bổ sai chư tướng dưới quyền (1)
Năm đinh hợi, Nguyễn mở khoa thi (2)
Năm ất hợi dụng ngay phủ Chúa (3)
Năm canh thìn có phần sửa đổi (4)
Cơ chế thi nông nổi sơ sài.

Việc võ bị phân chia năm đội )5)
Số vạn người chẳng trội hơn ba.
Năm tân mùi lập ra sở, trường (6)
Đúc đại bác- nhật thường bắn súng
Tập voi, ngựa khiến chúng chóng thuần
phòng chiến tranh lúc dừng lúc tiến.
Việc thuế má định kiến rõ ràng (7)
Lập sổ kê dể dàng kiểm soát (8)
Tiền thu chi- khắc lót Thái Bình (9)

Thảo luận cho bài thơ: D.Công việc họ Nguyễn ở miền nam : - Sĩ Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *