Đại mãi tân nữ tặng chư kỹ

(Bạch Cư Dị)

Đại mãi tân nữ tặng chư kỹ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Loạn bồng vi mấn,bố vi cân
Hiểu đạp Hàn sơn tự phụ tân
Nhất chủng Tiền Đường giang bạn nữ
Trước hồng kỵ mã thị hà nhân ?

Dịch Nghĩa
Thay lời gái bán củi tặng kỹ nữ

Tóc như cỏ bồng rối bù,khăn bằng vải thô
Sáng sớm dẫm chân trên núi Hàn gánh củi
Một loại gái ở bên bờ sông Tiền Đường
Mặc áo đỏ cỡi ngựa,ấy là loại người gì ?

Dịch Thơ
Đầu bù như rạ quấn khăn thô
Sớm dẫm non Hàn gánh củi khô
Gái bến Tiền Đường ai đó nhỉ?
Quần hồng cỡi ngựa biết bao cô!

Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Đại mãi tân nữ tặng chư kỹ - Bạch Cư Dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *