Ðại Tùng Lâm

(VĨNH LIÊM)

Ðại Tùng Lâm là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Chim có tổ, người có nhà để ngụ
Còn tinh thần nương tựa chốn Thiền Lâm
Chúng sinh tìm bóng cả Ðại Tùng Lâm
Ðể tịnh dưỡng tâm hồn cho tinh khiết.
Mọi phiền não hết thảy đều trừ tiệt
Thì Minh Tâm an định được điều ngay
Tham-Sân-Si cùng với mọi nạn tai
Ðều không dám đến quấy rầy thân xác.
Ðó là lúc chốn phàm trần Ðại Cát
Bã vinh hoa phú qúi nhẹ như mây
Ðức Từ Bi phổ độ những người ngay
Cùng khai sáng Tâm Linh và Kiến Tánh.
Người Giác Ngộ có tâm hồn Phật tánh
Ánh Ðạo Vàng tỏa rợp khắp dương gian
Cho mọi người một cuộc sống bình an
Gương Bồ Tát đã hoằng dương Chánh Pháp.
Chốn tịnh độ học và tu Phật Pháp
Cảnh thiên nhiên đẹp đẽ giữa trời mây
Khi cuộc đời phiền não gạt ngoài tai
Mọi vướng bận để bên ngoài cảnh giới.
Ðây Thiền viện, đây trung tâm thế giới
Ðây Tổ Ðình, đây là Ðại Tùng Lâm
Các mô hình đầy di tích Việt Nam
Của lịch sử bốn ngàn năm Văn hiến.
Các Thánh tích Á Ðông từng linh hiển
Các cổ truyền văn hóa nước nhà ta
Sẽ ẩn tàng trong khung cảnh đầy hoa
Cùng hòa nhịp với tiếng chim thánh thót.
Các Phật tử hãy cùng nhau chắt góp
Cho công trình kiến lập được đều tay
Xây hôm nay mà cho cả tương lai
Một kiến trúc của cộng đồng người Việt.
Hỡi tất cả những người từng tha thiết!
Một công trình làm rạng rỡ dân Nam
Ðó phải là kiến trúc Ðại Tùng Lâm
Ðại Thiền Viện, Ðại Tổ Ðình Dân Tộc.
(Ðức Phố, 21-04-96)
VĨNH LIÊM

Thảo luận cho bài thơ: Ðại Tùng Lâm - VĨNH LIÊM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *