Đảo y

(Đổ Phủ)

Đảo y là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Diệc tri thù bất phản
Thu chí, thức thanh châm
Dĩ cận hàn khổ nguyệt
Huống kinh trường biệt tâm
Ninh từ đảo y quyện
Nhất ký tái viên thâm
Dụng tận khuê trung lực
Quân văn không ngoại âm
Dịch Nghĩa
Cũng biết người đi không trở về
Mùa thu đến, vẫn cứ lau sạch tảng đá (để giặt).
Đã gần đến ngày lạnh dữ
Huống chi lại vì tấm lòng ly biệt từ lâu
(Cho nên) chẳng quảng nện áo nhọc mệt
Để gởi ra nơi đồn ải xa xăm.
Dùng hết sức người ở phòng khuê (phụ nữ)
Để chàng nghe được tiếng vang vượt qua quãng không ngăn cách.
Dịch Thơ
Nện áo
Vẫn biết người đi chẳng trở lui,
Mùa thu tảng đá vẫn lau chùi.
Hàn phong giục giã ngày đông đến,
Cô quả buồn tênh cảnh biệt ly!
Chày nện áo bông không quản nhọc,
Miễn sao gửi được đến tay ai.
Phòng khuê sức yếu ra công khó,
Mong được chàng nghe tiếng nện chày.
Bản dịch: Chi Điền

Thảo luận cho bài thơ: Đảo y - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *