Đề Ô giang đình

(Đỗ Mục)

Đề Ô giang đình là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Thắng bại binh gia sự bất kỳ
Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi
Giang Đông tử đệ đa tài tuấn
Quyển thổ trùng lai vị khả triDịch Nghĩa
Việc nhà binh,được thua là không lường được
Nén hổ thẹn nhịn nhục mới là chí trai
Bọn con em đất Giang Đông còn nhiều kẻ tài giỏi
Cuốn đất trở về chưa thể biết được sẽ ra sao !Dịch Thơ
Đề đình sông Ô

Thua được nhà binh chuyện bất kỳ
Nén lòng hổ nhục mới nam nhi
Giang Đông nhân sĩ nhiều người giỏi
Cuốn đất lui về cũng có khi…

Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Đề Ô giang đình - Đỗ Mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *