Đề Trương thị ẩn cư

(Đổ Phủ)

Đề Trương thị ẩn cư là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Chi tử thì tương kiến
Yêu nhân vãn hứng lưu
Tế đàm chiên phát phát
Xuân thảo lộc ao ao
Đỗ tửu thiên lao khuyến
Trương lê bất ngoại cầu
Tiền thôn sơn lộ hiểm
Quy tuý mỗi vô ưu

Dịch Nghĩa
Đề nơi ở ẩn của họ Trương
Lúc gặp gỡ bác
Cơn hứng thú buổi chiều mời người ở lại
Cá mè vượt đầm nhảy lõm bõm
Hươu chạy trong đám cỏ xuân kêu tác tác
Riêng mời ép chén rượu Đỗ
Chẳng cần tìm đâu quả lê Trương
Trước xóm, đường núi cheo leo
Mỗi lần say về chẳng lo lắng gì !

Dịch Thơ
Được lúc chơi cùng bác
Hứng chiều núi giữ người
Cá ngoi đầm nước dẫy
Nai tác cỏ xuân tươi
Tại chỗ lê Trương hái
Riêng ai rượu Đỗ mời
Trước thôn đường núi hiểm
Chẳng ngại lúc say rồi
Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Đề Trương thị ẩn cư - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *