Đền thái thú

(Hồ xuân Hương)

Đền thái thú là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo,
Kìa đền Thái Thú đứng cheo leo.
Ví đây đổi phận làm trai được,
Sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu.

Thảo luận cho bài thơ: Đền thái thú - Hồ xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *