Đèo ba dội

(Hồ xuân Hương)

Đèo ba dội là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa son đỏ loét tùm hum nóc,
Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
Đầm đià lá liễu giọt sương gieo.
Hiền nhân, quân tử ai là chẳng …
Mỏi gối, chồn chân vẫn muốn trèo.

Thảo luận cho bài thơ: Đèo ba dội - Hồ xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *