Đi Hát Mất Ô

(Trần Tế Xương)

Đi Hát Mất Ô là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Đêm qua anh đến chơi đây
Giày chân anh dận, ô tay anh cầm.
Rạng ngày sang trống canh năm
Anh dậy, em hãy còn nằm trơ trơ.
Hỏi ô, ô mất bao giờ,
Hỏi em, em cứ ưỡm à không thưa.
Chỉ e rày gió mai mưa
Lấy gì đi sớm về trưa với tình?

Thảo luận cho bài thơ: Đi Hát Mất Ô - Trần Tế Xương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *