Đi Thi Tự Vịnh

(Nguyễn Công Trứ)

Đi Thi Tự Vịnh là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Đi không há lẽ trở về không ?
Cái nợ cầm thư phải trả xong.
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Dở đem thân thế hẹn tang bồng.
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.
Trong cuộc trần ai, ai dễ biết
Rồi ra mới rõ mặt anh hùng.

Thảo luận cho bài thơ: Đi Thi Tự Vịnh - Nguyễn Công Trứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *