Đi Tìm Đánh Rơi

(Lý Thái Phương)

Đi Tìm Đánh Rơi là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Chợt nghe bẫng cả đường về

Chao tay vợt lại lời thề hư không
Ngàn năm đá vọng khôn cùng

Bằn bặt khói nước mịt mùng giá sương


Trần ai phủ đến cuối đường

Tiếng hờ vẳng lúc trăng suông vào tàn
Chập chờn dọc cõi trần gian

Hình hài một đốm lửa tàn chơi vơi
Lầm rầm mờ tỏ đèn giời

Khấu ai kịp vớt giùm cơi lời thề.Lý Thái Phương

Thảo luận cho bài thơ: Đi Tìm Đánh Rơi - Lý Thái Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *