Dịch Thủy tống biệt

(Lạc Tân Vương)

Dịch Thủy tống biệt là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Thử địa biệt Yên đan
Tráng sĩ phát xung quan
Tích thì nhân dĩ một,
Kim nhật thủy do hàn


Dịch xuôi

Đây là nơi từ biệt yên đan
Người tráng sĩ tóc dựng cả mũ lên
Người thời xưa nay đã khuất rồi
Mà dòng nước ngày nay vẫn còn lạnh


Dịch thơ

Lìa Yên Đan chốn ấy
Tóc dựng mũ anh hùng
Người trước đã xa khuất
Sông nay vẫn lạnh lùng

Thảo luận cho bài thơ: Dịch Thủy tống biệt - Lạc Tân Vương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *