Điều khoản sử dụng

Việc bạn truy cập Website này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.

Các điều khoản này có thể đươc thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Các điều khoản:

  • Chúng tôi không giữ bản quyền nội dung. Tất cả nội dung đều được một chương trình máy tính thu thập tự động. Nếu bạn có yêu cầu gỡ xuống, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
  • Bình luận trên website là hoàn toàn mở tức bạn có thể đăng những gì mình muốn nhưng phải đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam và thuần phong mỹ tục. Chúng tôi có thể xóa toàn bộ thảo luận của bạn mà không cần thông báo trước.
  • Các bạn có thể gửi bài cộng tác trong trang Liên Hệ.