Độ Tang Càn

(Giả Đảo)

Độ Tang Càn là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương
Qui tâm nhật dạ ức Hàm Dương
Vô đoan cánh độ Tang Càn thủy
Khước vọng Tinh Châu thị cố hương

Dịch Nghĩa
Làm khách trọ ở Tinh Châu đã mười thu,
Lòng muốn về quê nhà, đêm ngày nhớ đất Hàm Dương
Bỗng dưng lại sang sông Tang Càn
Ngoảnh nhìn Tinh Châu, lại thấy như quê cũ


Dịch Thơ
Qua Tang Càn

Tinh Châu đất khách trải mươi hè,
Hôm sớm Hàm Dương bụng nhớ quê
Qua bến Tang Càn, vô tích nữa
Tinh Châu ngoảnh lại đã thành quê

Bản dịch: Tản Đà

Thảo luận cho bài thơ: Độ Tang Càn - Giả Đảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *