Đón Nhận

(Sương Anh)

Đón Nhận là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.Đón Nhận

Thương sao lời nói êm êm
Câu ca dao hát ngọt mềm trên môi


Em chờ anh tặng lâu rồi
Nay vưà đón nhận bồi hồi làm sao


Ầu ơ…khúc hát ca dao
Mẹ ru khôn lớn…nay vào tay anh


Ví dầu…tình thắm duyên lành
Kiệu hoa đưa đón…theo anh…về nhà


Trầu cay vôi tẩm mặn mà
Làm hồn say khướt hay là…tại ai?


Bắt đền sao để nhớ hoài
Bởi câu lục bát…đêm ngày mơ hoa


Sương Anh

Thảo luận cho bài thơ: Đón Nhận - Sương Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *